Archiwum Polityki

„Kwadratowe pigułki”

W nawiązaniu do Raportu (POLITYKA 23) pragnę wyjaśnić, że prof. dr hab. Aleksander Mazurek pełnił funkcję członka rady nadzorczej Instytutu Farmaceutycznego od 31 marca do 4 grudnia 2000 r. w celu wspierania swoją wiedzą i autorytetem przekształceń własnościowych naszej placówki. Funkcję tę pełnił bez żadnego wynagrodzenia.

Doc. dr Wiesław Szelejewski,
dyrektor Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie

 

Zakładem Farmacji Podstawowej i Stosowanej w Instytucie Leków od 5 stycznia 1999 r.

Polityka 26.2001 (2304) z dnia 30.06.2001; Listy; s. 82
Reklama