Archiwum Polityki

Czarna lista wykonawców

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych wkrótce pojawi się lista nierzetelnych wykonawców. Firmy, które na nią trafią, nie będą mogły startować w przetargach. Za nierzetelnego wykonawcę będzie można uznać kogoś dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu, stwierdzającym powstanie szkody z winy przedsiębiorstwa.

Polityka 16.2008 (2650) z dnia 19.04.2008; Rynek; s. 40
Reklama