Archiwum Polityki

Urząd Stanu Nadzwyczajnego

Docelowo będzie 70 pracowników, budżet na ten rok to 4 mln zł (później mniej). Zadania monitorowania zagrożeń, analizowania ich oraz koordynacja pracy w razie kryzysów – klęsk żywiołowych, ale i ataków terrorystycznych. Takie są ramy działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zaczęło się tworzyć 2 sierpnia.

– Chodzi o uporządkowanie funkcjonowania różnych zespołów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe – tłumaczy Antoni Podolski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, dyrektor RCB.

Polityka 32.2008 (2666) z dnia 09.08.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama