Archiwum Polityki

Żegnaj wielki Aleksandrze

Odszedł człowiek epoki, który najczarniejszej części XX w. dał dobitne imię. Żadne rozhowory na temat jego późniejszych poglądów nie mogą przyćmić tego ogromnego wrażenia, jakie sprawił swoimi książkami o łagrach sowieckich i o czymś, co uszło uwagi świata. To Sołżenicyn pokazał, że system łagrów nie był bynajmniej jakimś marginesowym elementem organizacji życia sowieckiego, ale jego ideą platońską. Że wedle Stalina świat Rosjan miał być urządzony na ten sprawny, idealny – zdaniem jego organizatorów – sposób, w jaki urządzone były łagry i Gułag.

Polityka 32.2008 (2666) z dnia 09.08.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11
Reklama