Archiwum Polityki

Pejzaże Chin

O chińskiej rewolucji gospodarczej, która uczyniła z zacofanego Kraju Środka potęgę dorównującą najbardziej rozwiniętym państwom świata, powstało już bardzo wiele filmów. Większość skupia się na materialnych i duchowych kosztach ponoszonych przez wykorzystywaną do niewolniczej pracy klasę robotniczą. Trzy dokumenty, które znalazły się w kolekcji Planete Doc Review, poświęconej cywilizacyjnemu przyspieszeniu azjatyckiego smoka, dotyczą w zasadzie tego samego: niedoli i wyzysku jednostki.

Polityka 32.2008 (2666) z dnia 09.08.2008; Kultura; s. 52
Reklama