Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Będziemy inaczej rozmawiać z Unią – stwierdził premier Leszek Miller po decyzjach Komitetu Integracji Europejskiej. Zgodzimy się na szybszy wykup ziemi przez obywateli UE i ograniczenia w swobodzie zatrudniania Polaków w państwach Unii. Podobne stanowisko zajął także rząd. Zrezygnowano z okresu przejściowego przy zakupie ziemi na cele inwestycyjne. Przy zakupie na inne cele obowiązywać ma 12-letnia karencja (a nie 18-letnia jak domagano się dotąd). Polscy negocjatorzy będą domagać się, by okres przejściowy na zatrudnianie w państwach UE był nie dłuższy niż dwa lata.

Lepperiada


Czy chce pan może awantury? – zapytał groźnie wicemarszałek Sejmu Andrzej Lepper komornika, który przyszedł usunąć nielegalnych handlarzy z włocławskiego rynku. Po cichej wymianie zdań pomiędzy komornikiem a wicemarszałkiem Sejmu urzędnik sądowy w asyście czterech przybyłych z nim policjantów opuścił targowisko nie wykonując prawomocnego wyroku sądowego. W chwilę potem odjechał z włocławskiego rynku Andrzej Lepper żegnany gromkim odśpiewaniem „Sto lat” przez handlarzy, których starano się usunąć za niepłacenie podatków. Komentarz s. 13.

Większa połowa
Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej od kilku miesięcy utrzymuje się na podobnym poziomie. Z ostatnich badań CBOS wynika, że 56 proc. respondentów zdecydowanie opowiada się za wejściem do UE. Przeciwnego zdania było 24 proc., a 20 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii. W badaniach przeprowadzanych w marcu, maju, czerwcu i lipcu głosy poparcia układały się na poziomie 53, 54 i 55 proc. Dla porównania: w maju 1996 r. 80 proc. ankietowanych popierało plany wejścia do UE.

Polityka 47.2001 (2325) z dnia 24.11.2001; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama