Archiwum Polityki

„Etat pozorowany”

W związku z uczestnictwem naszej firmy w opisywanych przez Wojciecha Markiewicza (POLITYKA 44) targach, w tekście pojawiła się wzmianka, gdzie użyto nazwy JDJ Bachalski SA, a tymczasem firma ma status prawny sp. z o.o. Inną sprawą, która powinna zostać uściślona, jest profil naszej działalności. Zamieszczenie informacji, iż proponujemy „pracę za granicą”, może sugerować, iż jest to normalna praca zarobkowa. W rzeczywistości proponujemy wymianę kulturalną dla studentów w ramach znanych programów: Work and Travel, Camp USA oraz Au Pair (poznanie kultury innego kraju oraz opieka nad dziećmi).

Magdalena Szczepańska, kierownik Oddziału

Polityka 47.2001 (2325) z dnia 24.11.2001; Listy; s. 99
Reklama