Archiwum Polityki

Remanent w centrali

Jeśli Sejm przyjmie przygotowaną przez rząd ustawę „czyszczącą”, to do połowy 2002 r. spośród obecnie istniejących zniknie dwadzieścia pięć centralnych urzędów, agencji i inspekcji. Ich szefowie, a także około 1,5 tys. urzędników i funkcjonariuszy będzie musiało poszukać nowych posad.

Premier Leszek Miller zdążył już odwołać kilkunastu szefów centralnych urzędów zajmujących się m.in.: ochroną państwa, funduszami zdrowotnymi, kulturą fizyczną i sportem, mieszkalnictwem, drogami, inspekcją weterynaryjną, modernizacją rolnictwa oraz rynkami rolnymi i pracy. Ale kadrowa rewolucja zacznie się z początkiem 2002 r., kiedy wejdzie w życie przygotowywana ustawa.

W likwidowanych instytucjach kierownicze stanowiska zajmuje 53 prezesów, przewodniczących, generalnych inspektorów i ich zastępców.

Polityka 47.2001 (2325) z dnia 24.11.2001; Dział kadr; s. 102