Archiwum Polityki

Słaba płeć

Chłopcy są bardziej podatni na zachorowania na astmę w dzieciństwie, ale później to się zmienia. Oto konkluzja z badań lekarzy Harvard Medical School, którzy przyjrzeli się rozwojowi astmy u dzieci w zależności od ich płci, a wyniki obserwacji opublikowali w „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”. – W okresie wczesnego pokwitania, czyli około 16 roku życia, astma staje się groźniejsza dla dziewcząt niż chłopców – twierdzi autorka badań Kelan G.

Polityka 47.2008 (2681) z dnia 22.11.2008; Nauka ; s. 76
Reklama