Archiwum Polityki

Stanisław Głąb (1945–2008)

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr. hab. Stanisława Głąba, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł nagle 8 lipca 2008 r. Profesor Głąb był wybitnym chemikiem specjalizującym się w elektrochemicznych i spektroskopowych metodach analitycznych. Przez całą swoją karierę naukową związany z UW, pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Chemii, zasiadał w Senacie Uniwersytetu; prorektorem został w 2005 r. Był także członkiem Komitetu Chemii Analitycznej, Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Koledzy i koleżanki z uczelni, wśród nich rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, napisali w nekrologu: „był prawdziwym przyjacielem, człowiekiem prawym i szlachetnym, całym sercem oddanym swojej pracy”. Sercem był też oddany współpracy z redakcją i Fundacją „Polityki”. Zasiadał w jury naszego konkursu na stypendium dla młodych naukowców od samego początku, od 2001 r., poświęcając swój czas i wiedzę na ocenianie zgłoszeń z dziedziny chemii. Wnikliwy, życzliwy, zawsze łagodnie uśmiechnięty – takim Go zapamiętamy. Trudno nam uwierzyć, Panie Profesorze, że nie będzie Pana z nami na posiedzeniach Kapituły.

Jurorzy, fundatorzy, redaktor naczelny i członkowie zespołu POLITYKI związani z akcją „Zostańcie z nami!”

Polityka 29.2008 (2663) z dnia 19.07.2008; Pożegnanie; s. 94
Reklama