Archiwum Polityki

Stanisław Głąb (1945–2008)

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr. hab. Stanisława Głąba, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł nagle 8 lipca 2008 r. Profesor Głąb był wybitnym chemikiem specjalizującym się w elektrochemicznych i spektroskopowych metodach analitycznych. Przez całą swoją karierę naukową związany z UW, pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Chemii, zasiadał w Senacie Uniwersytetu; prorektorem został w 2005 r. Był także członkiem Komitetu Chemii Analitycznej, Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Polityka 29.2008 (2663) z dnia 19.07.2008; Pożegnanie; s. 94
Reklama