Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Andrzej Barcikowski (47 l.) został szefem Urzędu Ochrony Państwa. Po reformie służb specjalnych prawdopodobnie zostanie szefem agencji bezpieczeństwa wewnętrznego. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i do czasu uzyskania doktoratu był pracownikiem naukowym na tym wydziale. W l. 1984–90 pracował w KC PZPR, m.in. jako szef zespołu analiz i prognoz. Potem doradzał w polskim oddziale brytyjskiego koncernu informatycznego ICL, a w l. 1995–96 kierował Biurem Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju. W tym czasie był także doradcą Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej. Kiedy przewodniczący PKLD Włodzimierz Cimoszewicz został premierem, powołał Barcikowskiego na dyrektora generalnego w URM i szefa zespołu swoich doradców. W l. 1998–2000 w wydawnictwach Muza SA i Muza Edukacyjna Sp. z o.o. Od stycznia 2001 r. wicedyrektor Departamentu Organizacji w Banku Rozwoju Eksportu SA. Członek Komisji Etyki SLD. Jesienią ub.r. został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji (odpowiadał m.in. za wydawanie zezwoleń i koncesji, informatykę oraz łączność). Jest także członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT. Żona jest dziennikarką. Starsza córka studiuje stosunki międzynarodowe na UW, a młodsza jest licealistką.

Alina Tepli

wiceprezes Spółdzielni Pracy „Polityka”, przeszła na emeryturę. Przez ostatnie dziesięć lat odpowiadała za finanse i sprawy wydawnicze. Czuwała też nad budową naszej nowej siedziby. Za wszystko – serdecznie dziękujemy!

Jarosław Pachowski

(46 l.) został prezesem spółki Polkomtel, operatora sieci komórkowej Plus GSM. Jest byłym działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich i przedstawicielem środowiska określanego dziś mianem Ordynacka. Ukończył Wydział Fizyki UW i podjął studia doktoranckie w Instytucie Fizyki PAN.

Polityka 18.2002 (2348) z dnia 04.05.2002; Dział kadr; s. 102
Reklama