Archiwum Polityki

Polskie Noble 2008

Już po raz siedemnasty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje doroczne nagrody, nazywane powszechnie – z racji swojego prestiżu – Polskimi Noblami. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia i odkrycia (dokonane w ostatnich czterech latach), które stanowią trwały wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniają Polsce miejsce w nauce światowej.

W tym roku laureatami Nagrody FNP zostali:

W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych: prof. dr hab. Stanisław Mossakowski z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie „za wszechstronną, interdyscyplinarną monografię dotyczącą Kaplicy Zygmuntowskiej – czołowego zabytku sztuki polskiego i włoskiego Renesansu”.

W dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych: prof. dr hab. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku „za wkład w odkrycie uniwersalnych biogeograficznych zależności między cechami roślin, istotnych dla zrozumienia procesów ekologicznych w skali globalnej”.

W dziedzinie nauk ścisłych: prof. dr hab. Ryszard Horodecki z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego „za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej”.

W obszarze nauk technicznych: prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „za badania w zakresie teorii węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, stanowiących podstawę budowy Internetu nowej generacji.

Wysokość nagrody wynosi w tym roku 200 tys. zł.

Polityka 46.2008 (2680) z dnia 15.11.2008; Świat; s. 82
Reklama