Archiwum Polityki

Polskie Noble 2008

Już po raz siedemnasty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje doroczne nagrody, nazywane powszechnie – z racji swojego prestiżu – Polskimi Noblami. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia i odkrycia (dokonane w ostatnich czterech latach), które stanowią trwały wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniają Polsce miejsce w nauce światowej.

W tym roku laureatami Nagrody FNP zostali:

W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych: prof.

Polityka 46.2008 (2680) z dnia 15.11.2008; Świat; s. 82