Archiwum Polityki

Gen wielkości

Naukowcom amerykańskim udało się zidentyfikować gen, od którego budowy (mutacji) w dużym stopniu zależy wielkość psów – można przeczytać na łamach tygodnika „Science”. Przeanalizowano pod tym kątem DNA ponad 3 tys. psów należących do 143 ras. W obrębie żadnego innego gatunku zwierząt nie występują tak kolosalne różnice w budowie jak właśnie wśród psów – masa ich ciała waha się od 1 do 90 kg. Jest to wynik długo prowadzonej przez człowieka hodowli. Pies domowy pochodzi od wilka szarego i jako gatunek wyodrębnił się ponad 15 tys.

Polityka 17.2007 (2602) z dnia 28.04.2007; Nauka ; s. 106
Reklama