Archiwum Polityki

Sypialnia z wędzarnią

Polacy odkryli w Syrii osadę sprzed 11 tys. lat, która zmienia naszą wiedzę o prapoczątkach cywilizacji rolniczych. Tamże odkopali ślady najstarszej wieży świata.

Pagórek znajduje się obok wsi Qaramel, która leży niedaleko suchego koryta rzeki Qoueiq, 25 km na północ od Aleppo – drugiego co do wielkości miasta Syrii. Do powstania tego wzniesienia o wysokości 18 m i średnicy ok. 80 m przyczynił się człowiek. Jest ono swego rodzaju tortem składającym się z wielu warstw kulturowych z różnych okresów. Badający go wcześniej archeolodzy angielscy stwierdzili, że znajduje się w nim pełna sekwencja rozwoju osadnictwa, od X tys. p.n.e. do czasów nowożytnych.

Polscy archeolodzy trafili do Tell Qaramel w 1999 r. – Stanowisko to wybrałem dlatego, że leży na trasie Jedwabnego Szlaku i – co było dla mnie najważniejsze – w tym rejonie nieznane są żadne stanowiska z neolitu aceramicznego (patrz ramka), którym się od lat zajmuję – mówi prof.

Polityka 50.2003 (2431) z dnia 13.12.2003; Nauka; s. 86
Reklama