Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Tadeusz Kowalik
ekonomista, o prezydencie RP:
„Jeśli prezydent jest za Polską solidarną, powinien był zawetować trzy ustawy: ustawę całkowicie znoszącą podatek spadkowy dla najbliższych, ustawę rozszerzającą zakres podatku liniowego do ponad 98 proc. płatników, ustawę zmniejszającą składkę rentową.
Miałby teraz mocną legitymizację do wetowania poczynań ustawowych kolejnego gabinetu usiłującego działać na rzecz bogatych. Popieram weto wobec ustawy zdrowotnej, oczekuję tego samego w sprawie pomostówek. A w zanadrzu jest parę innych projektów zasługujących na ten sam los. Czy jednak zostaną one inteligentnie uzasadnione? Wyjęte z utarczek politykierskich?”.
(W wypowiedzi dla „Przeglądu”, 7 XII)

 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski
o dialogu katolicko-żydowskim:


„Dialog, a widać to również w odniesieniu do sytuacji w Polsce, od kilku lat osiadł na mieliźnie. Powód tego stanowi zasadnicza asymetria w relacjach katolicko-żydowskich, polegająca na tym, że o ile ze strony Kościoła katolickiego dialog ma charakter urzędowy, oficjalny, czyli rozwija się, poczynając od papieża, a przez biskupów i kapłanów jest przenoszony do wiernych, o tyle po stronie żydowskiej nie ma nikogo, kto reprezentowałby cały judaizm, gdyż jest on zjawiskiem wielopostaciowym i nie ma struktury hierarchicznej. Każdy jest tam papieżem, biskupem i kapłanem dla siebie, zaś autorytet rabinów ma zupełnie inny charakter i skutki niż autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Zatem, często w imieniu Kościoła, prowadzimy dialog z jednym czy drugim Żydem, podczas gdy innych Żydów w ogóle to nie obchodzi.

Polityka 50.2008 (2684) z dnia 13.12.2008; Opinie; s. 99
Reklama