Archiwum Polityki

Minuta wystarczy

Znana stacja BBC nadaje oryginalny program: „60-sekundowy pomysł na poprawę świata” („60 Second Idea to Improve the World”). I nawet najbardziej uczeni profesorowie, przyzwyczajeni do długich wykładów, przyjmują wyzwanie zaprezentowania wizji poprawy globu w jednominutowych ramach. Pomysły dotyczą różnych dziedzin. Architekt krajobrazu Marta Schwartz przedstawiła koncepcję powszechnego uwłaszczenia, to jest przyznania praw własności do surowców naturalnych wszystkim obywatelom świata.

Polityka 4.2009 (2689) z dnia 24.01.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11
Reklama