Archiwum Polityki

Podstawy życia dziecka

Nie oszukujmy się, dorosłość to trudny okres w życiu dziecka, dlatego należy dziecko jakoś do tej dorosłości przygotować. Cieszy, że naprzeciw tym potrzebom wychodzi nowa podstawa programowa MEN wymagająca, aby dziecko już w przedszkolu opanowało kilkadziesiąt podstawowych umiejętności, które w przyszłości ułatwią lub wręcz umożliwią mu w miarę normalne życie jako dorosłemu.

Jak czytamy w podstawie, dziecko musi nauczyć się nie tylko poprawnie myć zęby, samodzielnie korzystać z toalety i odróżniać pory roku oraz prawą stronę od lewej, ale powinno także umieć płynnie i poprawnie (chociaż nie za głośno) mówić, w skupieniu słuchać muzyki (także poważnej), interesować się malarstwem, rzeźbą, architekturą oraz wybranymi zabytkami, a także podejmować rozsądne decyzje.

Polityka 4.2009 (2689) z dnia 24.01.2009; Fusy plusy i minusy; s. 95
Reklama