Archiwum Polityki

Za banki nasze i wasze

JR/Polityka

Małe kraje Unii, których banki mają spółki-córki w Europie Środkowej, zaczynają martwić się o wpływ tych inwestycji na ich własne systemy bankowe. Austria, której banki zainwestowały w naszym regionie 290 mld dol., równowartość 70 proc. rocznego PKB kraju, wzywa pozostałe stolice zachodnioeuropejskie, by rozciągnęły swoje plany ratunkowe dla banków także na nowe państwa członkowskie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ostrzega, że ewentualne kłopoty spó­łek-córek będą miały bolesne skutki dla zachodnich banków, a rządy w Europie Środkowej nie są dość bogate, by same udzielić im niezbędnej pomocy.

Polityka 6.2009 (2691) z dnia 07.02.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama