Archiwum Polityki

Sam skalkuluj ryzyko

Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie może zakazać wyjazdu zawodowego lub turystycznego w jakiekolwiek miejsce. MSZ – inaczej niż amerykański Departament Stanu – nie sporządza też listy krajów potencjalnie niebezpiecznych. Ogranicza się jedynie do wydawania co roku informatora „Polak za granicą” (m.in. o przepisach wizowych, zalecanych szczepieniach i zagrożeniach we wszystkich krajach świata) oraz komunikatów, w których zaleca powstrzymanie się od podróży np. w rejon konfliktów zbrojnych lub epidemii.

Polityka 7.2009 (2692) z dnia 14.02.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 10
Reklama