Archiwum Polityki

Marcin z Melchiorem

Nasz redakcyjny kolega Marcin Kołodziejczyk otrzymał nagrodę Inspiracja Roku w Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów Melchiory 2006. Jak głosi uzasadnienie – został nagrodzony za bezbłędny stylistycznie, krzepiący obraz polskiej prowincji, opowiedziany nowatorskim językiem w reportażach Na własne oczy: „Opakuj i sprzedaj swoją wieś” (1/ 06), „Emirat polska” (15/06) i „Z Krzywej na prostą” (31/06).

W tej samej kategorii nagrodę otrzymał też Mirosław Dembiński ze Studia

Filmowego Everest za film o białoruskiej młodzieży walczącej o wolność. Tytuł Radiowy Reportażysta Roku otrzymała Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin.

Gratulujemy.

Polityka 20.2007 (2604) z dnia 19.05.2007; Do i od Redakcji; s. 115
Reklama