Archiwum Polityki

Deweloperze, popraw się!

Ponad 500 wzorów umów stosowanych przez deweloperów przeanalizował UOKiK. Okazało się, że większość, wykorzystując rosnący popyt na mieszkania, świadomie narusza interesy konsumentów. Najczęstszymi grzechami są zastrzeżenia prawa do zmiany ceny zakupu już po podpisaniu umowy oraz ograniczanie należnych konsumentowi kar umownych w sytuacji zwłoki dewelopera. Zmorą jest też bezkarne niedotrzymywanie ustalonych terminów realizacji inwestycji, a także nieuwzględnianie reklamacji związanych z wadami mieszkań.

Polityka 31.2007 (2615) z dnia 04.08.2007; Rynek; s. 34
Reklama