Archiwum Polityki

Archiwa skażone grzechem

Rozmowa z dr. Zbigniewem Pustułą, wiceprezesem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Krzysztof Burnetko: – Czy istnieje coś takiego jak dekalog archiwisty?

Zbigniew Pustuła: – Naturalnie. Wszystkie czynności związane z zasobami archiwalnymi, a więc ich gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i, wreszcie, udostępnianie, powinny przebiegać wedle dawno ustalonych kanonów. Reguły te zostały ugruntowane w polskiej archiwistyce już w okresie międzywojennym, a w ich opracowywaniu uczestniczyli najwybitniejsi polscy historycy-archiwiści – klasy chociażby prof.

Polityka 23.2007 (2607) z dnia 09.06.2007; Kraj; s. 40
Reklama