Archiwum Polityki

Nowe (stare) władze Spółdzielni Pracy POLITYKA. POLITYKA otrzymuje wyróżnienie Związku Lustracyjnego

Tradycyjnie pod koniec maja odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Pracy POLITYKA. Tym razem członkowie spółdzielni wybierali na nową czteroletnią kadencję prezesa i zarząd. Prezesem POLITYKI został ponownie Jerzy Baczyński, uzyskując na tajnym głosowaniu 100 proc. oddanych głosów. W skład zarządu zostali wybrani, rekomendowani przez prezesa, dotychczasowi członkowie: Joanna Solska, Jacek Mojkowski, Jacek Poprzeczko i Wiesław Władyka. Podczas Walnego Zgromadzenia POLITYKA otrzymała z rąk dyr.

Polityka 23.2007 (2607) z dnia 09.06.2007; Do i od Redakcji; s. 117
Reklama