Archiwum Polityki

Ziemia jest kobietą

Rozmowa z prof. Susan A. Ross, teolożką feministyczną, o odnawianiu kobiecą ręką etyki, historii i religii

Jarosław Makowski: – Czym się charakteryzuje feministyczne podejście do zagadnień moralnych?

Susan A. Ross: – Dotychczasowe teorie etyczne miały tendencję do robienia pewnych założeń na temat osoby: że najwyższym przymiotem osoby jest racjonalność; że nie powinniśmy brać pod rozwagę naszych emocji w momencie podejmowania decyzji o charakterze moralnym; że osoba jest najbardziej sobą, kiedy jest najbardziej autonomiczna. Biorąc pod uwagę pole swych doświadczeń, kobiety mówią, że nasze uczucia są tak samo ważne, że nie możemy zapomnieć o łączących nas relacjach z innymi, że musimy myśleć o tym, jakie są nasze powinności wobec nas samych i wobec innych ludzi.

Polityka 23.2007 (2607) z dnia 09.06.2007; Ludzie; s. 120
Reklama