Archiwum Polityki

Wielki dowód

Znalazłem zaiste zadziwiający dowód tego twierdzenia. Niestety, margines jest zbyt mały dla zapisania dowodu – napisał na marginesie łacińskiego tłumaczenia książki „Arithmetica” Diofantosa Pierre de Fermat (1601–1665) – francuski matematyk samouk, z wykształcenia prawnik i lingwista. Obok wypisał twierdzenie: przy n większym niż 2 (n>2) nie może być tak, by xn + yn = zn dla żadnych trzech liczb naturalnych (czyli całkowitych dodatnich) x, y, z.

Cywilizacja Polityka. Cywilizacja. Zeszyt 9. Lata 1991-1995 (90128) z dnia 28.04.2007; s. 144