Archiwum Polityki

Siła niepokoju

Jak Polacy ustosunkowują się do głównych, narzuconych przez PiS, motywów kampanii przedwyborczej? TNS OBOP przeprowadził dla Polityki sondaż na ten temat.
JR/Polityka

Okres przedwyborczy to ze swej istoty czas, w którym politycy obrzucają się nawzajem zarzutami, a na ich potwierdzenie szukają danych we wszystkich mierzalnych obszarach rzeczywistości. W tym roku lawina oskarżeń i krytyki jest potężna jak nigdy wcześniej. Jak na epatowanie negatywnymi treściami reagują Polacy? „Polityka” postanowiła sprawdzić ich opinie dotyczące głównych tematów kampanii – na ogół narzuconych przez partię rządzącą. Na nasze zlecenie ośrodek TNS OBOP przebadał reprezentatywną 1000-osobową grupę osób pełnoletnich.

Polityka 40.2007 (2623) z dnia 06.10.2007; Temat tygodnia; s. 12