Archiwum Polityki

Donald Merkel czy Tony Tusk?

W Europie zdarzały się już sytuacje powyborcze podobne do obecnej polskiej. Jakie z nich płyną nauki?

Landslide to po angielsku osuwisko, lawina błotna, która schodzi po gwałtownych ulewach, niszcząc drogi, zmiatając drzewa, niekiedy grzebiąc pod zwałami ziemi całe wsie. Tak Brytyjczycy określają wybory, które zmieniają polityczny krajobraz. Na Wyspach ostatni taki „kataklizm” miał miejsce 1 maja 1997 r. i wyniósł do władzy Tony’ego Blaira. Nowa Partia Pracy zgarnęła wówczas 419 miejsc w Izbie Gmin, posyłając spadkobierców Margaret Thatcher na trwające już 10 lat wakacje w ławach opozycji.

Polityka 44.2007 (2627) z dnia 03.11.2007; Temat tygodnia; s. 16