Archiwum Polityki

Prawo jazdy za alimenty

Dłużnicy uchylający się od płacenia na własne dzieci są dyscyplinowani groźbą utraty prawa jazdy. Sankcja stosowana jest od września 2005 r. Od tej pory straciło uprawnienia kierowców już ponad 7 tys. osób. W stosunku do 540 tys. dzieci pozbawionych alimentów nie jest to jednak liczba duża. Z wnioskiem o pozbawienie prawa jazdy może wystąpić burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszka dłużnik.

Polityka 44.2007 (2627) z dnia 03.11.2007; Rynek; s. 44