Archiwum Polityki

Gdzie jest generał

W „Pamiętniku z Rosji” Pawła Jasienicy [POLITYKA 44] widnieje zdjęcie grupy białych oficerów z gen. por. Antonem Denikinem na czele, którego podpis identyfikuje jako ubranego w biały mundur. To nie może być gen. Denikin, gdyż jest to najwyższy wzrostem oficer na zdjęciu, do tego najwyraźniej gładko ogolony, podczas gdy gen. por. Piotr Wrangel opisuje w swych wspomnieniach gen. Denikina jako „średniego wzrostu, zażywnego, ze skłonnością do tycia, z niewielką bródką i długimi, czarnymi, lekko szpakowatymi wąsami”. Faktycznym gen. por. Antonem Denikinem ze zdjęcia jest salutująca postać w generalskim mundurze, idąca lekko z prawej w pierwszym szeregu grupy. Zaś ten wysoki oficer w białej kurtce mundurowej to najprawdopodobniej gen. Mikołaj Bredow, dowódca 7 DP. (...)

Rafał Kleczewski

Polityka 45.2007 (2628) z dnia 10.11.2007; Listy; s. 112
Reklama