Archiwum Polityki

Medal dla Szwarcman, muzyka dla mas

Z przyjemnością informujemy, iż dziennikarka „Polityki” Dorota Szwarcman została odznaczona medalem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków „Za Zasługi dla Muzyki Polskiej”.

Jednocześnie informujemy, iż XV Walny Zjazd Delegatów SPAM 15 października 2007 r. podjął następującą uchwałę:

„Zjazd zwraca się do władz państwowych z apelem o podjęcie niezwłocznych działań, zmierzających do wyrównania szans dostępu do najwyższej kultury i powszechnej edukacji muzycznej dla szerokich warstw społecznych. Sytuacja obecna, kiedy znaczna część obywateli pozbawiona jest możliwości korzystania ze światowego dorobku w dziedzinie kultury, gdy na przykład Program II Polskiego Radia i Program TVP Kultura są odbierane jedynie w niewielkiej części kraju, nie da się pogodzić z wizją nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego.

Istnieje także pilna potrzeba wspierania przez właściwe ministerstwa działań na rzecz propagowania wysokiej kultury zwłaszcza na tych terenach, gdzie szczupłość zasobów finansowych władz terenowych faktycznie uniemożliwia podejmowanie ambitnych działań na rzecz kultury. Należy uczynić wszystko, aby zasypać pogłębiającą się przepaść pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kraju”.

Wiceprezes ZG SPAM Antoni Wroński,
prezes SPAM Antoni Wicherek

Polityka 45.2007 (2628) z dnia 10.11.2007; Do i od Redakcji; s. 122
Reklama