Archiwum Polityki

Jak walczyć z korupcją

Dziś wybór z poczty elektronicznej – zamieszczamy fragmenty komentarzy do blogu Janiny Paradowskiej, publikowane na naszej stronie internetowej www.polityka.pl.

 

Co do działań antykorupcyjnych, to ćwiczę na co dzień prawo zamówień publicznych (mam średnio 3–4 przetargi tygodniowo) i mam zawsze dużo radości, gdy wchodzi nowelizacja rozporządzenia, dotycząca rozporządzania środkami trwałymi albo nieruchomościami gruntowymi, przesuwająca szczebel decyzyjny w kierunku zarządu i rady nadzorczej spółki lub wręcz ministra skarbu.

Polityka 46.2007 (2629) z dnia 17.11.2007; Do i od Redakcji; s. 130