Archiwum Polityki

Sieci zostały rzucone

Przestępczość w naszym kraju rozwija się dynamicznie, ale dość nierównomiernie. Pojawiają się sygnały, że w niektórych rejonach przestępstw jest wręcz za mało w stosunku do liczby osób podejrzanych, która stale rośnie. Osoby te chciałoby się skazywać, ale niestety nie ma za co, bo śledztwa dotyczące tych osób prowadzone są w sposób mało efektywny. Naturalne było oczekiwanie, że praca organów ścigania zostanie usprawniona tak, aby nie tylko skutecznie ustalały one osoby podejrzanych, ale także zwiększyły wykrywalność przestępstw, które można by im przypisać.

Polityka 48.2008 (2682) z dnia 29.11.2008; s. 4