Archiwum Polityki

Dwa plus dwa

Jeśli rządową decyzję zaakceptuje parlament, a nie będzie z tym większych kłopotów, Wietnam przywróci politykę ograniczania urodzeń. Limit: dwójka dzieci na rodzinę, został zniesiony w 2003 r. w ramach polityki liberalizacji i przyjęty w społeczeństwie z dużym uznaniem. Władze jednak wystraszyły się najnowszych statystyk: w ciągu 9 miesięcy tego roku tylko w rodzinach z dwójką dzieci urodziło się 93 tys. noworodków, o 10 proc. więcej niż przed rokiem. A w liczącym 86 mln ludzi Wietnamie dwie trzecie ma poniżej 35 lat. Jeszcze nie ogłoszono, jakie sankcje mogą spotkań nieposłusznych rodziców, kiedyś były to kary finansowe i ostracyzm w miejscu pracy, a zwłaszcza duże kłopoty dla towarzyszy partyjnych. Jako zjawisko uboczne gwarantowana jest nadreprezentacja chłopców w całej populacji. Już dziś, dzięki postępom ultrasonografii, 112 męskich urodzeń przypada tu na 110 żeńskich (przy światowej tendencji, że dziewczynek rodzi się nieco więcej niż chłopców).

Polityka 48.2008 (2682) z dnia 29.11.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11
Reklama