Archiwum Polityki

Dyskusja nad chłopstwem

Zapraszamy na seminarium naukowe „Koniec chłopstwa w Polsce?”, organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Impulsem do spotkania stał się raport naszego redakcyjnego kolegi Cezarego Łazarewicza „Chłopom już dziękujemy” [Polityka 38], który sprowokował w środowisku naukowym dyskusję.

1 grudnia, godz. 11.30, Biblioteka IRWiR PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie www.irwirpan.waw.pl.

Polityka 48.2008 (2682) z dnia 29.11.2008; Do i od Redakcji; s. 104
Reklama