Archiwum Polityki

Nagrody Historyczne wręczone

Nagrody Historyczne „Polityki” za 2007 rok odebrali prof. Jerzy Eisler za książkę „Polski rok 1968” (IPN) oraz dr Krzysztof Persak za książkę „Sprawa Henryka Hollanda” (IPN oraz ISP), a II Nagrodę – dr hab. Krzysztof Buchowski za książkę „Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX w.” (Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku). Dyplomy wręczyli redaktor naczelny „Polityki” oraz red. Marian Turski, w obecności licznego grona historyków, jurorów oraz rodzin i przyjaciół laureatów.

Polityka 14.2008 (2648) z dnia 05.04.2008; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama