Archiwum Polityki

Salon Polityki w Londynie

W sobotę 29 marca mieliśmy kolejną odsłonę Salonu „Polityki” w Londynie. Tym razem zorganizowaliśmy go wspólnie ze stowarzyszeniem Polacyglosują.org.uk. Gośćmi Ewy Winnickiej i Adama Komarnickiego byli: Wiktor Moszczyński, działacz Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Joanna Dąbrowska, radna dzielnicy Ealing, Kazimierz Marcinkiewicz oraz ponad stu polskich londyńczyków zainteresowanych dyskusją o swojej przyszłości w Zjednoczonym Królestwie. Powodem były zbliżające się wybory burmistrza Londynu, w których Polacy po raz pierwszy mają prawo głosu i mogą mieć na ich wynik poważny wpływ. Do tej pory emigracja nie brała czynnego udziału w życiu publicznym. Joanna Dąbrowska podkreśliła, że to pierwsza londyńska kampania, w której kandydaci na burmistrza zwracają się bezpośrednio do mniejszości narodowych. Konserwatywny kandydat Boris Johnson, lider sondaży, spotkał się z Polakami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Czy emigracja poakcesyjna weźmie odpowiedzialność za swoje nowe miejsce życia? Do tej pory w lokalach wyborczych zarejestrowało się ponad 60 tys. Polaków.

Polityka 14.2008 (2648) z dnia 05.04.2008; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama