Archiwum Polityki

Agent od kuchni

Słyszymy, że resort spraw wewnętrznych i administracji porządkuje swoje przepisy, ale już dziś należałoby zapytać, czy porządkowanie to nie idzie aby za daleko. Dziennik donosi, że ma nawet dojść do tego, że funkcjonariusze BOR już niedługo przestaną pełnić funkcję kamerdynerów, ordynansów i pomocy domowej wobec polityków, których ochraniają, gdyż podobno ich to upokarza.

Rodzi się pytanie, czym w takim razie będą się teraz zajmować funkcjonariusze BOR, a także obawa, czy uprawianie polityki przez pozbawionych kamerdynerów i pomocy domowej polityków będzie w ogóle miało sens (a jeśli nawet tak, to co to będzie za polityka i jakie będą jej skutki?

Polityka 4.2008 (2638) z dnia 26.01.2008; Fusy plusy i minusy; s. 110
Reklama