Archiwum Polityki

Tryb rozkazujący

Jako że łacina jest jednym z moich ulubionych przedmiotów szkolnych, z wielkim zainteresowaniem przeczytałam artykuł „Erudituli omnium terrarum” [POLITYKA 1]. Chciałabym zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Zaciekawiło mnie, a nawet zdziwiło, przede wszystkim stwierdzenie, że „mało kto wchodzi w tajniki gramatyki: takie ablativus absolutus czy accusativus cum infinitivo”. Otóż konstrukcję ACI poznałam na początku pierwszej klasy liceum (profil humanistyczny), ablativus absolutus – niedawno, tj.

Polityka 4.2008 (2638) z dnia 26.01.2008; Do i od Redakcji; s. 115
Reklama