Archiwum Polityki

Piękne i rzewne

Andreas Scholl, Concerto di viole, Crystal Tears, Harmonia Mundi 2008

Polecać na lato melancholię? Ale jest to melancholia przepiękna, upajająca się sobą – i może nawet lepiej się ją odbiera, gdy przyroda jest w rozkwicie. Zwłaszcza że przyczyną owej melancholii jest miłość. Mowa o pieśni angielskiej okresu renesansu, której najwybitniejszym przedstawicielem był John Dowland; wykonywana była najczęściej z towarzyszeniem lutni lub zespołu (z angielska – consortu) wiol.

Polityka 25.2008 (2659) z dnia 21.06.2008; Kultura; s. 65