Archiwum Polityki

Rysy z retuszem

Kiedy i po co pojawił się portret? Czy wizerunki antycznych władców, powstałe za ich życia, pokazują, jak rzeczywiście wyglądali?

Twarze królów z dynastii Piastów pędzla Jana Matejki są wykoncypowanym wyobrażeniem na temat ich wyglądu. Przesłanki były bowiem mgliste. Malarz starał się oddać nie tyle ich rzeczywisty wygląd, ile charakter, pozycję, siłę. Każda kolejna próba odtworzenia wizerunku znanych postaci historycznych, przeprowadzona tylko na podstawie szczątkowych opisów z epoki, będzie umowna. A jak to było w starożytności, gdy rodziła się idea utrwalania w kamieniu twarzy wielkich władców?

Polityka 25.2008 (2659) z dnia 21.06.2008; Nauka; s. 82