Archiwum Polityki

Plastyk – medioznawca?

Ewa Wilk słusznie napisała [art. „Dramat obowiązkowy”, POLITYKA 18], że zadaniem szkoły jest wyrobienie w uczniu „elementarnych kompetencji: odróżniania, selekcjonowania, samodzielności oceny, odporności na propagandę”. Redaktor Wilk nie zauważyła jednak, że w projektowanej przez MEN reformie diagnoza stanu edukacji i jej potrzeb jest słuszna, ale rozmija się z proponowanymi rozwiązaniami programowymi. MEN mówi o nowoczesności, o potrzebie uczenia dla przyszłości, ale w propozycjach programowych cofa się do XIX w.

Polityka 25.2008 (2659) z dnia 21.06.2008; Listy; s. 106