Archiwum Polityki

Policja! Ratunku!

Pragnę powiadomić policję historyczną i zaalarmować opinię publiczną z powodu ukazania się antypolskiej książki Andrzeja Garlickiego „Piękne lata trzydzieste”. Godzi ona w dobre samopoczucie narodowe, a także w głęboko zakorzenione w Polsce poczucie demokracji. Cnoty te krzewimy w całej Europie i w Azji – od Hiszpanii, która cierpi dziś pod batem Zapatero, po Rosję, Białoruś i Chiny. Zamiast oddać swoje pióro w służbie jedynie słusznej polityki historycznej ku pokrzepieniu serc, budowaniu wspólnoty narodowej, Garlicki jątrzy, dzieli, umniejsza nasze dzieje narodowe.

Polityka 25.2008 (2659) z dnia 21.06.2008; Passent; s. 113
Reklama