Archiwum Polityki

Wyklęty papież

Jan Cybis, Malarstwo i rysunek, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, wystawa czynna do 22 czerwca.

W dość zgodnej opinii historyków sztuki nie było artysty, który wywarłby większy wpływ na malarstwo polskie pierwszych dziesięcioleci po II wojnie światowej niż Jan Cybis, współtwórca i bodaj najważniejszy przedstawiciel kapizmu (skrót od: Komitet Paryski), czyli naszej narodowej wersji koloryzmu. Jedni po dziś dzień poczytują mu to za zasługę, inni natomiast wyklinają, uważając, że jego estetyczne poglądy na wiele lat przyhamowały w kraju rozwój nowoczesnej sztuki.

Polityka 21.2008 (2655) z dnia 24.05.2008; Kultura; s. 61
Reklama