Archiwum Polityki

Laureaci Copernicusa

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) przyznały po raz drugi nagrodę Copernicus. W tym roku jej laureatami zostali doc. dr hab. Andrzej Sobolewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz prof. Wolfgang Domcke z Wydziału Chemii Politechniki Monachijskiej. Efektem ich trwającej od ponad 20 lat współpracy jest stworzenie rozpoznawalnej na całym świecie polsko-niemieckiej marki naukowej. Laureaci zidentyfikowali i scharakteryzowali mechanizm odpowiedzialny za odporność na promieniowanie nadfioletowe podstawowych struktur biologicznych, takich jak DNA i białka.

Polityka 21.2008 (2655) z dnia 24.05.2008; Nauka ; s. 78
Reklama