Archiwum Polityki

Wsparcie dla słabszego

Bez nich trudno, z nimi źle – tak oceniają dostawcy swoją współpracę z wielkimi sieciami handlowymi. Możliwość dostarczania towarów do supermarketu jest dla każdego producenta szansą na trwałe zaistnienie na rynku. Jednocześnie jednak sieci każą sobie za to słono płacić. 82 proc. ankietowanych w ub. roku producentów stwierdziło, że supermarkety zmuszają ich do udzielania im wielkich upustów. Nagminne jest tu zjawisko, że wielkie domy handlowe kredytują się pieniędzmi dostawców, wydłużając terminy płatności.

Polityka 25.2000 (2250) z dnia 17.06.2000; Gospodarka; s. 66