Archiwum Polityki

„Lenin z fioletowym nosem”

Obraz Alfreda Lenicy „Młody Bierut wśród robotników”, o którym wspomina w swoim artykule Piotr Sarzyński (POLITYKA 18), stanowi własność Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Krzysztof Kornacki, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Polityka 25.2000 (2250) z dnia 17.06.2000; Listy; s. 99