Archiwum Polityki

Dział kadr

Maciej Prus (l. 42) został redaktorem naczelnym „Przekroju”. Zastąpił Mieczysława Czumę. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stan wojenny zastał go w Paryżu, gdzie był współzałożycielem „Kontaktu”. Po powrocie do Polski w 1984 r. wydawał w Krakowie podziemne pismo „Bez dekretu”. W 1987 r. znowu wyemigrował do Paryża i Toronto. Od 1992 r. przez pięć lat pracował w „Super Expressie” m.

Polityka 25.2000 (2250) z dnia 17.06.2000; Dział kadr; s. 100