Archiwum Polityki

Dział kadr

Maciej Prus (l. 42) został redaktorem naczelnym „Przekroju”. Zastąpił Mieczysława Czumę. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stan wojenny zastał go w Paryżu, gdzie był współzałożycielem „Kontaktu”. Po powrocie do Polski w 1984 r. wydawał w Krakowie podziemne pismo „Bez dekretu”. W 1987 r. znowu wyemigrował do Paryża i Toronto. Od 1992 r. przez pięć lat pracował w „Super Expressie” m.in. jako redaktor prowadzący oraz kierownik działów: krajowego i kulturalnego. W 1997 r. został zastępcą redaktora naczelnego „Playboya”, a następnie „Maxa” (przez kilka miesięcy był naczelnym) i „Hustlera”. Zapowiada wiele zmian w piśmie, m.in. zwiększenie objętości. – Chciałbym jednak zachować balans między nowoczesnością i naszą 55-letnią tradycją. „Przekrój” powinien pozostać kulturalnym oknem na świat: lekkim, łatwym i dowcipnym. Ot, takim „deserem po obiedzie”, składającym się z dwóch dań „Wprost” i „Polityki”. Żonaty, dwoje dzieci. Hobby: literatura (wydał dwa tomiki poezji) oraz klejenie modeli łodzi podwodnych.

Tomasz Lis

(41 l.) został ambasadorem RP na Cyprze. Absolwent Wydziału Historycznego UW. W latach osiemdziesiątych pracował w Instytucie Nauk Historyczno-Społecznych SGGW. Był współredaktorem i publicystą wydawnictw niezależnych, m.in. Tygodnika Rolników „Solidarność” oraz członkiem Klubu Myśli Politycznej Dziekania. W l. 1990–91 w gabinecie ministra Aleksandra Halla w URM zajmował się sprawami polonijnymi. Po przejściu do MSZ był wicedyrektorem, a później dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. W 1995 r. był dyrektorem gabinetu ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego.

Polityka 25.2000 (2250) z dnia 17.06.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama