Archiwum Polityki

„Tajne/jawne”

W nawiązaniu do informacji załączonej do tekstu Ryszardy Sochy  (POLITYKA 29) uprzejmie wyjaśniam, że obok wymienionych uczelni publicznych teologię dla osób świeckich i duchownych wykłada się również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. UKSW jest najmłodszym uniwersytetem polskim, powstał na mocy ustawy, którą Sejm RP uchwalił 3 września 1999 r. Jest to więc, co oczywiste, uczelnia państwowa. Obok kierunku teologia, kształci się na nim niemal 10 000 studentów na różnych kierunkach. (...)

Mgr Hubert Jerzy Kaczmarski, rzecznik prasowy UKSW

Polityka 32.2000 (2257) z dnia 05.08.2000; Gospodarka; s. 58
Reklama