Archiwum Polityki

Osławiona reklama

Ponieważ dział cytatów z reklam TV przeżywa lekki kryzys, chciałbym zwrócić uwagę na reklamę kasety wideo z obrazem pobytu papieża w Polsce, gdzie mowa o Wadowicach, właśnie „osławionych wizytą Ojca Św.”. Ponieważ w Polsce lenistwo umysłowe już weszło w zwyczaj, autorzy reklamy nie zajrzeli nawet do jednotomowego „Słownika języka polskiego”, gdzie pod hasłem „osławiony” czytamy: „bardziej osławiony »mający złą sławę«. Osławione oddziały ZOMO”. Co Chrystus powiedział Styce? Ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze.

Edward Rutkowski, Wałbrzych

Polityka 32.2000 (2257) z dnia 05.08.2000; Listy; s. 79
Reklama