Archiwum Polityki

Dział kadr

Agnieszka Szpara (31 l.) została dyrektorem generalnym Medicover Development sp. z o.o. na Polskę. Właścicielem spółki oferującej kompleksowe usługi medyczne jest szwedzka firma Oresa Ventures. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (kierunek: handel wewnętrzny). Z Medicover związana jest od początku jej istnienia. Od 1996 r. kierowała działem ds. działań operacyjnych, odpowiedzialnym za rozwój placówek w Polsce i za granicą. Później nadzorowała działy: medyczny i administracji klienta. Od 1997 r. jako członek zarządu firmy zajmowała się m.in. planowaniem strategicznym. Ostatnio była dyrektorem ds. działań operacyjnych na Europę. Panna. W wolnych chwilach uprawia narciarstwo i tenis ziemny. Interesuje się też teatrem, muzyką, fotografią.

Dr Eduardo Madeira Lopes

(53 l.) został prezesem Związku Pracodawców Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzeszającego największych inwestorów branży handlu detalicznego w Polsce. Doktor nauk zarządzania i nauk politycznych. W 1973–90 dyrektor departamentów: handlowego i polityki handlowej w portugalskim ministerstwie gospodarki. Uczestniczył w negocjacjach poprzedzających wstąpienie Portugalii do Unii Europejskiej. Jest członkiem Komitetu Handlu UE. Od 1990 r. dyrektor generalny Federacji Małych Przedsiębiorstw. Prezes Portugalskiego Zrzeszenia Handlowców (APED). Dyrektor w Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciela sieci sklepów na terenie Polski. Wiceprezes Eurocommerce – organizacji zrzeszającej stowarzyszenia handlowców w Unii Europejskiej. Żonaty. Syn ukończył zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie, córka studiuje. W wolnym czasie uprawia tenis i pływanie.

Prof.

Polityka 32.2000 (2257) z dnia 05.08.2000; Dział kadr; s. 84
Reklama